Лого на Пловдивската пожарна
Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Пловдив
НАРЕДБА № I-117 ОТ 15 МАЙ 2003 Г.-ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ,ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, Противопожарни строително-технически норми, ПСТН № 2, Областна дирекция Пожарна безопастност и защита на населението-гр.Пловдив, пожарна, ОДПБЗ-гр.Пловдив, противопожарна охрана, ПСТН, закони, наредба, Структура на Пловдивската пожарна, История на Пловдивската пожарна,противопожарна, огън, пожар, пловдив,автоматика, сигнализация, датчик, ПСТН, РСПБЗН, ОДПБЗН, ГДПБЗН, ПАБ, ПИИ, ПГИ, инсталации, авария, спасение, защита, инструменти, оборудване, обслужване, характеристики, безопасност, новости, технически, характеристики, опасност, закони, закон за мвр, закон за устройство на територията,огнезащитни, огнезащита, обработка матерали, пожарогасител, пожарогасители, пожарогасене, вещество, противопожарно, пенообразовател, защитаване, инспектор, работа, аварийни, аварийно-спасителни, гасене, наредби за пожарна безопасност, аварийна дейност,сертификат за пожарна безопасност,карта на пловдив ,карта на пловдивска област
Наредба № Iз-2101 от 27 ноември 2006 г. за осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност от Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението"