Лого на Пловдивската пожарна
Структура на Пловдивската пожарна, Областна дирекция Пожарна безопастност и защита на населението-гр.Пловдив, пожарна, ОДПБЗ-гр.Пловдив, противопожарна охрана, ПСТН, закони, наредба, История на Пловдивската пожарна,противопожарна, огън, пожар, пловдив,автоматика, сигнализация, датчик, ПСТН, РСПБЗН, ОДПБЗН, ГДПБЗН, ПАБ, ПИИ, ПГИ, инсталации, авария, спасение, защита, инструменти, оборудване, обслужване, характеристики, безопасност, новости, технически, характеристики, опасност, закони, закон за мвр, закон за устройство на територията,огнезащитни, огнезащита, обработка матерали, пожарогасител, пожарогасители, пожарогасене, вещество, противопожарно, пенообразовател, защитаване, инспектор, работа, аварийни, аварийно-спасителни, гасене, наредби за пожарна безопасност, аварийна дейност,сертификат за пожарна безопасност,карта на пловдив ,карта на пловдивска област
СТРУКТУРА НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ
РАЙОННИ СЛУЖБИ
В таблицата по-долу e приложен списък с телефони и е-mail-те , на структурните звена на РДПБЗН Пловдив.

PДПБЗН/РСПБЗНТЕЛЕФОН /градска линия/E-MAIL /MVR-DOMEIN/
1РДПБЗН ПЛОВДИВ032/63-22-03fire-plovdiv@mvr.bg

rdpbzn_plovdiv-delo@mvr.bg
21 РСПБЗН ПЛОВДИВ032/63-22-03rspbzn_plovdiv-01@mvr.bg
32 РСПБЗН ПЛОВДИВ032/67-05-80rspbzn_plovdiv-02@mvr.bg
43 РСПБЗН ПЛОВДИВ032/90-22-22rspbzn_plovdiv-03@mvr.bg
54 РСПБЗН ПЛОВДИВ032/68-17-50rspbzn_plovdiv-04@mvr.bg
6РСПБЗН АСЕНОВГРАД0331/6-74-58rspbzn_asenovgrad@mvr.bg
7РСПБЗН КАРЛОВО0335/9-46-80rspbzn_karlovo@mvr.bg
8РСПБЗН ХИСАРЯ0337/6-21-49rspbzn_hisarya@mvr.bg
9РСПБЗН СТАМБОЛИЙСКИ0339/6-33-42rspbzn_stamboliyski@mvr.bg
10РСПБЗН ПЪРВОМАЙ0336/6-20-26rspbzn_parvomay@mvr.bg
11РСПБЗН РАКОВСКИ03151/20-07rspbzn_rakovski@mvr.bg
12РСПБЗН САДОВО03118/27-13rspbzn_sadovo@mvr.bg